Donateur worden

De Tiele-Stichting is afhankelijk van de financiële steun van aangesloten instellingen en organisaties, en van donateurs. 

De minimale donateursbijdrage bedraagt €20,00 per jaar. U ontvangt daarvoor bovendien informatie over de activiteiten van de stichting, minimaal twee nieuwsbrieven per jaar en uitnodigingen voor het bijwonen van Tiele-lezingen en activiteiten.

Donateur worden

Over ons

Dr. P.A. Tiele-Stichting verankert de cultuur van de tekstuele media – in digitale, gedrukte en handschriftelijke vorm – in de maatschappij van heden en toekomst.

We doen dat door het instellen van leerstoelen, het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties en het organiseren van symposia, congressen en lezingen.

Subsidieaanvragen kunnen worden gericht aan het Frederik MullerfondsLees verder