Boekpresentatie Planten op papier

De Dr. P.A. Tiele-Stichting, de redactie van de reeks Nieuwe Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel en Uitgeverij Walburg Pers nodigen u van harte uit om de boekpresentatie van Planten op papier. Het pionierswerk van Carolus Clusius (1526-1609) bij te wonen. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Tuinkamer van Hortus Botanicus, Rapenburg 73 te Leiden op vrijdagmiddag 13 december 2019 om 16.00 uur. U hebt de mogelijkheid om voorafgaand aan de boekpresentatie om 15.00 uur deel te nemen aan een rondleiding door de oorspronkelijke Clusiustuin. Deelname aan zowel de rondleiding als de boekpresentatie is gratis.

Planten op papier, gebaseerd op de bewaard gebleven correspondentie van Carolus Clusius, gaat over een levendige en sprankelende wereld waarin natuuronderzoekers, humanisten, adel en burgers hun kennis en enthousiasme deelden over bijzondere planten en de tuinen waarin ze deze kweekten. Dit alles tegen een achtergrond van een Europa dat verscheurd was door oorlog en godsdiensttwisten. Kennisvergaring, uitwisseling van zeldzame planten en bolgewassen, gedragscodes, briefverkeer en plantenvervoer, maar ook de turbulente uitgeefgeschiedenis van Clusius’ werk en zijn werkbibliotheek komen uitgebreid aan bod.

Over de auteur 

Sylvia van Zanen doet onderzoek op het grensvlak van boekgeschiedenis en wetenschapsgeschiedenis. Zij werkte in de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksmuseum Amsterdam en aan de Universiteit Leiden. In 2016 promoveerde zij daar op een proefschrift over het correspondentienetwerk van Carolus Clusius (1526-1609).

Programma

15:00-16:00 Optioneel: rondleiding door de Clusiustuin
15:45 Inloop met koffie en thee
16:00 Opening door Hanca Leppink (voorzitter Tiele-Stichting)
16:10 Dagvoorzitter Marieke van Delft (voorzitter BGNB)
16:20 Lezing Paul Kessler (Prefect Hortus botanicus Leiden), ‘429 jaar Hortus botanicus Leiden. Onderzoek toen en heden’
16:40 Lezing Jessie Wei-Hsuan Chen (PhD candidate Universiteit Utrecht), ‘The making of botanical woodcuts in the books of Carolus Clusius’
17:00 Lezing Esther van Gelder (Teylers museum, Haarlem), ‘Paddo’s op papier’
17:20-19:00 Overhandiging eerste exemplaar en receptie

Praktisch

De lezingen vinden plaats in de Tuinkamer van de Hortus, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden. De boekverkoop en receptie vinden plaats in het Hortus Grand café.

In verband met de ruimte en de catering is het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt. Dit kan door voor 6 december 2019 een email te sturen naar de coördinator van de Tiele-Stichting, Eline Gielen: info@tiele-stichting.nl. Als u belangstelling heeft voor de rondleiding, kunt u dit apart in uw mail vermelden (‘tevens rondleiding’).