Gerrit Noordzij prijs

De Gerrit Noordzij prijs is een internationale bekroning voor typografie en (letter)ontwerp, die eens in de drie jaar door een ter zake deskundige jury wordt toegekend aan een succesvol ontwerper, die daarnaast ook docent en publicist is op het terrein van letters en typografie. De prijs bestaat uit een tentoonstelling en gaat vergezeld van een symposium en een publicatie, opdat de achtergronden van het succes kunnen worden gedeeld met studenten en jonge vakgenoten. De Gerrit Noordzij prijs werd achtereenvolgens uitgereikt aan Gerrit Noordzij, Fred Smeijers, Erik Spiekermann, Tobias Frère-Jones, Wim Crouwel, Karel Martens en Cyrus Highsmith.

De Gerrit Noordzij prijs is een initiatief van de masteropleiding Type and Media van de KABK, georganiseerd in samenwerking met Museum Meermanno | Huis van het boek te Den Haag en onder auspiciën van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.

  

In 2015 ging de prijs naar typografisch ontwerper Cyrus Highsmith. Hij kreeg de prijs op vrijdag 6 maart uitgereikt in de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) uit handen van de laureaat 2012, Karel Martens. De jury bestond dit jaar uit: Els van Eijck van Heslinga (KB, Tiele-Stichting), Marieke Schoenmakers (KABK), Rickey Tax (Museum Meermanno), Erik van Blokland (Letterror.com), Petr van Blokland (Petr.com) en Jan-Willem Stas (KABK).

  

Na de prijsuitreiking vond tevens de opening plaats van een tentoonstelling over het werk van Karel Martens, de laureaat van 2012.

De prijsuitreiking en de tentoonstelling werden in 2015 gesponsord door de Jurriaanse Stichting, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Frederik Mullerfonds.

Voor verdere informatie neemt u contact op met Roosmarijn de Groot, Dr. P.A. Tiele-Stichting, Den Haag: info@tiele-stichting.nl

Foto's: Katarína Gališinová