Inventarisatie Grafische musea


II.2. Nederlands Persmuseum

maandag 29 april 2013

Zeeburgerkade 10
1019 HA Amsterdam
Telefoon: 020-6928810
Fax: 020-4680505

E-mail: info@persmuseum.nl
Website: http://www.persmuseum.nl/

Openingstijden: di-vr 10-17, zo 12-17

Het Persmuseum is een museum dat zich richt op de geschiedenis van kranten, tijdschriften, affiches, reclamedrukwerk, archieven en politieke prenten en tekeningen in Nederland. Het grafische onderdeel van dit museum richt zich op de techniek van het drukken van kranten in Nederland. Er is een kleine grafische opstelling in het museum. Het doel van het museum is om de kennis over, het inzicht in en de beleving van de Nederlandse pers te consolideren en uit te breiden door middel van collectioneren, conserveren, documenteren, ontsluiten, toegankelijk maken, tonen en (doen) bestuderen van pershistorisch erfgoed.

Image01 Nederlands Persmuseum

Beheersvorm: Stichting Nederlands Persmuseum

Geschiedenis
Het Persmuseum is in 1902 opgericht door oud-courantier Van Waalwijk. Hij had een verzameling oude kranten, die als een soort archief dienstdeed. Vanaf 2001 is het een volwaardig museum in een nieuw, toegankelijker gebouw. Het moderne gebouw aan de Zeeburgerkade deelt het museum met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) waar het museum nauw mee samenwerkt.

Collectie
Het verhaal dat de gehele opstelling vertelt is dat van 400 jaar pers in Nederland. Dit verhaal wordt verteld aan de hand van drie hoofdpersonen: Abraham Casteleyn, de 17e eeuwse uitgever en drukker van de eerste krant van Nederland, de Oprechte Haerlemsche Courant. Pieter 't Hoen, de 'uitvinder' van de opiniepers in de 18e eeuw. Tenslotte is er ook aandacht voor Hak Holdert, de man die de 20e eeuwse krant de Telegraaf grootgemaakt heeft. De grafische opstelling in het museum is ter illustratie van de 17e eeuwse druktechniek bij Abraham Casteleyn geplaatst. Er is een replica van een houten handpers. Ook zijn er vitrines met, gedeeltelijk replica's van, 17e eeuws materiaal met betrekking tot het drukken van kranten zoals een letterkast met houten letter en inkttampons. Bij de opstelling is een duidelijke video te zien waarop de techniek van het zetten, opbinden en drukken van tekst gedemonstreerd wordt.

Catalogus In 1992 is een catalogus van de collectie verschenen in boekvorm.

Collectiebeleid
Het collectiebeleid van het museum is passief: de collectie breidt zich grotendeels uit door schenkingen en bruiklenen.

Medewerkers: Het Persmuseum heeft 6 vaste medewerkers.

Publieksactiviteiten
Het Persmuseum geeft rondleidingen en er worden tentoonstellingen georganiseerd. Van de tentoonstellingen wordt vaak ook een webexpositie gemaakt.

Bibliotheek: De bibliotheek van het Persmuseum bevindt zich in die van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in hetzelfde pand. Deze bibliotheek heeft een online catalogus.

Bijzonderheden: Het Persmuseum is geregistreerd bij de Nederlandse Museumvereniging.

Trefwoorden: hoogdruk, handzetten, letterkast, zetterij-meubel, houten handpers, A. Casteleyn

Image02 Nederlands Persmuseum

Image03 Nederlands Persmuseum

Image04 Nederlands Persmuseum
Replica van 17e eeuwse houten handpers

Image05 Nederlands Persmuseum

Image06 Nederlands Persmuseum
Zetters- en drukkersmaterialen zoals ze in de 17e eeuw gebruikelijk waren

Museum met gedeeltelijke grafische collectie

Lees meer