Inventarisatie Grafische musea


I.10. Grafisch Museum In Den Groenen Zonck

woensdag 1 mei 2013

Roosendaalsestraat 43
4724 AB Wouw
Telefoon: 01656-302290

E-mail: grafischmuseum.indengroenenzonck@planet.nl
Website: http://www.grafischmuseumindengroenenzonck.nl/

Openingstijden: zo 13-17, niet gratis, groepen op afspraak

Het museum heeft een uitgebreide tentoonstelling over de technieken en ontwikkelingen rond de uitvinding van de boekdrukkunst. De benadering van de collectie is van boekwetenschappelijke aard. Het materiaal heeft onder andere betrekking op de problematisering van de uitvinding van de boekdrukkunst, het met de hand gieten en zetten van letters, de opkomst van de boekdrukkunst in de Nederlanden, de ontwikkeling van colofon tot titelblad en de gang van zaken in de laatmiddeleeuwse boekdrukkerij.

Zwaartepunt: Hoogdruk

Image01 Grafisch Museum In Den Groenen Zonck

Beheersvorm: Particulier

Geschiedenis
De collectie is ontstaan als studieverzameling van materialen van de eigenaar. De verzameling van de eigenaar is in 1975 naar Wouw verhuisd, waar het museum geopend werd. Sindsdien is het uitgebreid door diverse schenkingen. Het museum is vernoemd naar het pand 'In den Groenen Zonck'. Dit pand is eind 18e eeuws en doet dienst als woonhuis van de eigenaar. Op de zolder van het pand bevindt zich het zeefdrukatelier van de eigenaar. De twee koetshuizen naast het pand geven onderdak aan het museum.

Collectie
Het museum heeft een unieke opstelling over het handmatig gieten van letters. Hier worden ook demonstraties in gegeven. Verder is het handmatig zetten van letters te zien in een opstelling. Na het zetten komt het drukken van de gezette tekst aan bod. Er zijn verschillende degelpersen aanwezig in het museum. Ook is er een Albion handpers uit ongeveer 1810. De druktechnieken worden regelmatig gedemonstreerd. Verder beschikt het museum over een grote verzameling boekenpersen en kopieerpersen uit allerlei tijden en streken en dus van verschillende stijlen. Op één van de zolders is een verzameling oude schrijfmachines te zien en een verzameling oude leesplankjes. Ook onderwerpen die niet aan bod komen in het museum worden kort toegelicht in enkele vitrines zoals papiermaken, machinaal drukken, vlakdruk en diepdruk. Op de zolder van het woonhuis bevindt zich het zeefdrukatelier van de eigenaar. Hier is ook een werkruimte voor kinderen om zelf te drukken.

Catalogus De collectie is gedeeltelijk beschreven, er is geen catalogus beschikbaar.

Collectiebeleid
Het verwervingsbeleid van het museum is passief door schenkingen, af en toe actief door aankoop. Overtollig materiaal wordt opgeslagen.

Medewerkers: In het museum werkt alleen de eigenaar vast, af en toe wordt de hulp van een vrijwilliger ingeroepen

Publieksactiviteiten
Veel van de machines in het museum worden op vaste tijden gedemonstreerd door de eigenaar. Verder is er een handleiding door het museum, zijn er cursussen en workshops.

Bibliotheek: Er is een bibliotheek aanwezig in het museum. Deze is niet gecatalogiseerd.

Trefwoorden: hoogdruk, zeefdruk, lettergieten, handzetten, boekwetenschap, letterkast, zetterij-meubel, degelpers, ijzeren handpers

Image02 Grafisch Museum In Den Groenen Zonck
Interieur van de drukkerij

Image03 Grafisch Museum In Den Groenen Zonck
De kleine handgieterij

Image04 Grafisch Museum In Den Groenen Zonck
Een deel van de verzameling boeken- en kopieerpersen

Image05 Grafisch Museum In Den Groenen Zonck
Interieur van de informatieve zolder

Image06 Grafisch Museum In Den Groenen Zonck
De ijzeren handpers

Museum met gehele grafische collectie

Lees meer