Inventarisatie Grafische musea


I.6. Drukkerijmuseum Meppel

zondag 5 mei 2013

Kleine Oever 11
7941 BK Meppel
Telefoon: 0522-242565
Fax: 0522-242565

E-mail: info@drukkerijmuseum-meppel.nl
Website: http://www.drukkerijmuseum-meppel.nl/

Openingstijden: di-za 13-17, niet gratis

Het Drukkerijmuseum in Meppel is een grafisch museum met een breed verzamelgebied. De collectie geeft een overzicht van de ontwikkeling van tekens naar schrift tot aan de moderne reproductietechnieken. Het museum wil door middel van demonstraties het grafische vak zoveel mogelijk laten leven.

Zwaartepunt: Tot 1970 een zo breed mogelijk beeld geven van het grafische vak

Image01 Drukkerijmuseum Meppel

Beheersvorm: Stichting Grafisch Museum Drenthe

Geschiedenis
De Stichting Grafisch Museum Drenthe is in 1985 opgericht. In 1986 opende het museum zijn deuren in een oud pakhuis uit 1895 in het oude centrum van de stad. Dit pakhuis heeft dienst gedaan als opslag voor koffie en thee en als koffiebranderij. In 1995 is de naam van het museum veranderd in Drukkerijmuseum Meppel.

Collectie
De collectie van het Drukkerijmuseum is breed opgezet. In de eerste vitrines is de ontwikkeling van tekens naar schrift te zien is. Daarna volgt een overzicht van de ontwikkeling van het schrift naar de boekdrukkunst en haar vermeende uitvinders. Wat betreft hoogdruk beschikt het museum over een grote collectie instrumenten voor handmatig en machinaal zetten en drukken. Er zijn onder andere verschillende zetmachines aanwezig, handmatige en elektrische degelpersen en een stopcilinderpers. Verder is er een overzicht van verschillende fotografische reproductietechnieken met de bijbehorende machines. Er is een opstelling papierscheppen, vlakdruk, diepdruk en boekbinden.

Catalogus De collectie van het Drukkerijmuseum Meppel is wel beschreven, er is nog geen catalogus beschikbaar.

Collectiebeleid
Het Drukkerijmuseum heeft een passief verwervingsbeleid. De meeste materialen worden geschonken, af en toe krijgt of geeft het museum iets in bruikleen. Indien nodig wordt er voor een object een restauratieplan opgesteld.

Medewerkers: In het Drukkerijmuseum zijn twee vaste medewerkers en ongeveer 25 vrijwilligers actief.

Publieksactiviteiten
Met de tentoongestelde materialen worden regelmatig demonstraties gegeven van papierscheppen, handmatig en machinezetten, drukken, steendrukken en boekbinden. Daarnaast zijn er workshops en cursussen. In de expositieruimte van het museum worden doorlopend wisseltentoonstellingen georganiseerd. Tijdens de zomermaanden zijn dit thematentoonstellingen.

Bibliotheek: Er is een bibliotheek aanwezig in het museum, deze is nog niet beschreven.

Trefwoorden: hoogdruk, vlakdruk, lettergieten, machinezetten, handzetten, fotografisch zetten, boekbinden, letterkast, zetterij-meubel, vlakdrukpers, degelpers, cilinderpers, rotatiepers, houten handpers, ijzeren handpers, papiermaken, handgeschept papier, lithografie, reproductietechnieken

Image02 Drukkerijmuseum Meppel
Interieur handzetterij

Image03 Drukkerijmuseum Meppel
Interieur machinezetterij

Image04 Drukkerijmuseum Meppel
Houten handpers

Image05 Drukkerijmuseum Meppel
Cilinderpers

Image06 Drukkerijmuseum Meppel
Interieur fotografische zetterij

Image07 Drukkerijmuseum Meppel
Steendrukpers

Museum met gehele grafische collectie

Lees meer