Inventarisatie Grafische musea


I.2. Drukkerijmuseum Etten-Leur

donderdag 9 mei 2013

Leeuwerik 8
4872 PH Etten-Leur
Telefoon: 076-5034826
Fax: 076-5034826

E-mail: info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu
Website: www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu

Openingstijden: di, wo, do, vr, 13:00 - 16.30 uur, in 2011 elke zondag geopend (zaterdag en maandag gesloten), niet gratis

Het Drukkerijmuseum is een werkend museum dat over een ruime collectie beschikt op het gebied van hoogdruk en boekbinden. Daarnaast is er een kleinere collectie met betrekking tot papiermaken, fotografie, diepdruk, steendruk en zeefdruk. De collectie geeft een compleet beeld van de gang van zaken in een drukkerij in de 19e en 20e eeuw. Het Drukkerijmuseum wil door demonstraties de waardevolle traditie van vijf eeuwen boekdrukkunst, als visuele communicatievorm en als kunstuiting, bewaren en gestalte geven.

Zwaartepunt: Hoogdruk

Image01 Drukkerijmuseum Etten-Leur

Beheersvorm: Stichting

Geschiedenis
De collectie is ontstaan als hobbyverzameling van oud-graficus Paul Valentin. Deze verzameling trok belangstellenden die jaarlijks een koppermaandagprent aanboden aan de gemeente. De toenmalige burgemeester van Etten-Leur stimuleerde de ontwikkeling en realisatie van het museum. Begin jaren '80 was het museum een feit en werd het gevestigd in een oude langgevelboerderij uit ongeveer 1800.

Collectie
Het Drukkerijmuseum bezit op het gebied van het zetten een groot aantal letterkasten met ongeveer 50 verschillende lettertypen, een Typograph, Linotype en Intertype regelzetmachine en allerhande handzetmateriaal. De afdeling drukken beschikt onder meer over een houten handpers uit ongeveer 1800, verder zijn er verschillende ijzeren handpersen, degelpersen, een stopcilinder snelpers en een elektrische Heidelberg degelautomaat. Op de eerste verdieping bevinden zich, naast de tentoonstellingsruimte, de kleinere collecties. Hier is het boekbindatelier te vinden, ook zijn er kleine opstellingen over steendruk, zeefdruk, offset, fotozetten en papiermaken.

Collectiebeleid
Het Drukkerijmuseum verwerft alleen passief nieuwe voorwerpen voor de collectie. Schenkingen worden alleen aangenomen als ze een goede aanvulling op de collectie vormen en als er voldoende ruimte voor is. Het Drukkerijmuseum onderwerpt de collectie aan actief onderzoek. Waar nodig wordt een restauratie- of conserveringsplan gemaakt.

Medewerkers: In het Drukkerijmuseum zijn ongeveer 25 vrijwilligers actief.

Publieksactiviteiten
Er zijn doorlopend demonstraties van grafische technieken. Ook zijn er regelmatig tentoonstellingen over grafische onderwerpen.

Bibliotheek: Er is een bibliotheek aanwezig, deze is gecatalogiseerd met een kaartsysteem.

Publicaties
P. Valentin, Werktuigen om spoedig letters te zetten. Etten-Leur 2000
F. van Ramele, Onder de grote stromen : een halve eeuw privé-persen in de provincie Noord-Brabant. Etten-Leur 1996
Tentoonstelling papier, van kunst tot krant: papierstructuren van Bob Matthysen: alles over papier. Etten-Leur 1994
F. van Ramele, Bij Werkman over de vloer. Etten-Leur 1993
Drukkers op postzegels. Etten-Leur 1993
J. van Gijn, Gedrukt in de marge 1992. Etten-Leur 1992
F.B. Julio, Bijdrage tot de geschiedenis der boekbinderij. Etten-Leur 1991
Aloys Senefelder 1772 - 1834: uitvinder van de steendruk. Etten-Leur 1990
Werklieden reglement 1824. Etten-Leur 1989
F.P.J. Akkermans, Het copiëren van brieven. Etten-Leur 1988
Het gieten van rollen. Etten-Leur 1984
Grafisch A B C. Etten-Leur 1983
Sneevergulden. Etten-Leur 1981
F.B. Julio, Wat men in Nederland van Coster en de boekdrukkunst vertelt. Etten-Leur 1979

Bijzonderheden: Het Drukkerijmuseum is geregistreerd bij de Nederlandse Museumvereniging.

Trefwoorden: hoogdruk, machinezetten, handzetten, boekbinden, letterkast, zetterij-meubel, degelpers, cilinderpers, houten handpers, ijzeren handpers.

Image02 Drukkerijmuseum Etten-Leur
De Linotype regelzetmachine

Image03 Drukkerijmuseum Etten-Leur
Snijmachine

Image04 Drukkerijmuseum Etten-Leur
Interieur van de drukkerij

Image05 Drukkerijmuseum Etten-Leur
Interieur van de drukkerij

Image06 Drukkerijmuseum Etten-Leur
Een houten en ijzeren handpers

Museum met gehele grafische collectie

Lees meer