Tiele-leerstoelendag 2015

Vorig jaar ontvingen we enthousiaste reacties over de nieuwe opzet van de Leerstoelendag. Niet het werk van de hoogleraren zelf, maar een bont palet aan onderzoeksprojecten van hun promovendi vormde toen het hoofdprogramma. Dit jaar is daarom aan de nieuwe structuur vastgehouden. Voor een goedgevulde zaal in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag presenteerden de onderzoekers op vrijdagmiddag 11 december hun onderzoeksprojecten.

 

Na een kort welkomstwoord door voorzitter Els van Eijck van Heslinga was er allereerst een bijzonder moment voor Marieke van Delft: zij presenteerde de handelseditie van haar proefschrift, dat in de reeks BGNB verscheen onder de titel Van wiegendruk tot world wide web. Vanuit haar werk als conservator bij de Koninklijke Bibliotheek behandelt ze hierin een aantal casestudies over de ontwikkelingen rondom het gedrukte boek in Nederland door de eeuwen heen, en belicht ze de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de ontsluiting van bijzondere collecties. Vanwege de grote rol die de Koninklijke Bibliotheek in het onderzoek speelde, overhandigde Van Delft het eerste exemplaar van haar boek aan Lily Knibbeler, algemeen directeur van de KB.

 

Trude Dijkstra, promovenda bij het NWO-Vidi programma ‘The Chinese Impact. Images and Ideas of China in the Dutch Golden Age’ aan de UvA, was de volgende spreker. Zij bekijkt de onderzoeksvraag vanuit boekhistorisch perspectief en gaf in haar presentatie verschillende voorbeelden van weergaven van het beeld van China in de Nederlandse media.

 

Hierna vertelde Hans Oldewarris, promovendus bij Paul Hoftijzer, over zijn onderzoek naar het fonds en de werkwijze van Uitgeverij Kosmos. In het kort belichtte hij de ontstaansgeschiedenis en enkele voorbeelden uit het rijke fonds van deze uitgeverij, dat sinds 1923 verantwoordelijk was voor zowel de publicatie van een groot aandeel boeken over architectuur als voor het werk van Jan Mens en Belcampo.

 

Peter Verhaar, promovendus bij Adriaan van der Weel, begon zijn presentatie met het voorbeeld van een zelfrijdende auto, die veel ongelukken veroorzaakte juist doordat hij de verkeersregels heel strikt volgde. De consistentie van algoritmen zorgt ervoor dat het niet eenvoudig is om tekst door een machine te laten interpreteren, hoewel Verhaar toch al een eind op weg is in het bekijken in hoeverre aspecten van lezen te automatiseren zijn. In zijn presentatie belicht hij ook de mogelijkheden van grote hoeveelheden data over leesgedrag, zoals bijvoorbeeld beschikbaar via Goodreads.

Als laatste spreker gaf Adriaan van der Weel een toelichting over het project E-READ (Evolution of Reading in the Age of Digitisation), waarin een opzet wordt gemaakt voor een groot interdisciplinair onderzoek naar ontwikkelingen in het leesgedrag in een tijd waarin steeds meer tekst digitaal wordt gelezen. Van der Weel zette de doelen van het project uiteen, lichtte het onderwerp verder toe en besprak ook de uitdagingen waar het onderzoek mee te maken krijgt.

Uit de vragen die aan het eind van de bijeenkomst werden gesteld, bleek nogmaals hoe divers de onderwerpen van de verschillende sprekers waren. Gelukkig kregen de aanwezigen de gelegenheid om meer vragen te stellen en verder te discussiëren tijdens de borrel.

U kunt meer foto's bekijken op  onze Facebookpagina