Tiele-dag 2015

Op vrijdag 24 april 2015 hield de Tiele-Stichting haar jaarlijkse vergaderingen van Aangeslotenen, de Wetenschappelijke Adviesraad en het Frederik Mullerfonds. Aansluitend werd een middagbijeenkomst georganiseerd, waarvoor we waren uitgenodigd op een perfecte locatie: het Grafisch Werkcentrum Amsterdam. Met dank aan het GWA en Stichting Drukwerk in de Marge werd het een prachtige middag.

Na een welkomstwoord door middagvoorzitter Roosje Keijser reikte juryvoorzitter Erik Geleijns de Tiele-Scriptieprijs 2014 uit. De jury had dit jaar veel te lezen: er werden maar liefst 21 scripties ingestuurd. De winnende inzending, getiteld Mrs. Humphry Ward is sedert jaren geen onbekende. The translation and publication of Mary Augusta Ward’s novels in the Netherlands, 1888-1924, werd door de jury omschreven als een ‘omvangrijk, origineel onderzoek waarbij een paar leden van een nog niet vaak belichte groep in de boekgeschiedenis, namelijk de vertalers en vertaalsters, centraal staan,’ en daarmee is het ‘een waardevolle stepping stone in de ontwikkelingen in de boekwetenschap.’ Voordat de prijs officieel werd uitgereikt, gaf winnares Marit Scholten nadere toelichting bij haar onderzoek, met behulp van een prachtig vormgegeven presentatie. De scriptieprijs wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.

Na de prijsuitreiking lichtte ook Colette Pelt, die voor haar scriptie Een brug tussen tactiele boeken en geïllustreerde jeugdliteratuur een eervolle vermelding kreeg, haar werk toe. Tijdens haar masteronderzoek ontwikkelde ze een methode om bestaande prentenboeken toegankelijk te maken voor kinderen met een visuele handicap. Als voorbeeld van de werking hiervan gebruikte ze het boek Gruwelijke gorilla van Tony Ross en Jeanne Willis. Na afloop van de bijeenkomst konden de aanwezigen beide varianten van het boek bekijken.

De rest van de middag stond in het teken van het 40-jarig bestaan van Stichting Drukwerk in de Marge. Roosje Keijser belichtte de geschiedenis van deze stichting, waarbij duidelijk werd hoe veel er sinds de oprichting ervan bereikt is. Grappig genoeg is de belangstelling voor kleinschalig drukken in dit digitale tijdperk juist enorm toegenomen, waardoor de stichting populairder is dan ooit.

Kees Thomassen van Drukkerij de Uitvreter had ter voorbereiding van zijn presentatie de prachtigste projecten die in 40 jaar door Drukwerk in de Marge zijn uitgevoerd tevoorschijn gehaald. Zijn boeiende verhaal vol anekdotes werd geïllustreerd door een prachtige fotopresentatie en maakte dat bij menig toehoorder de handen jeukten om ook eens zo’n mooi project te beginnen.

Ze moesten echter nog even wachten, want er viel nog meer te leren. Martin Veltman en Corine Elemans vertelden over de ontstaansgeschiedenis van het Grafisch Werkcentrum, en over de vele creatieve projecten die er op dit moment worden uitgevoerd. Hun verhaal werd afgesloten met een promotiefilmpje

Vervolgens was het presentatiegedeelte van de middag voorbij en konden de aanwezigen onder het genot van een geheel verzorgde borrel hun mouwen opstropen om zelf achter de drukpers te kruipen: speciaal voor deze middag waren twee persen voorzien van een prachtig gezette herinneringsposter die in twee kleuren werd afgedrukt.