College boekwetenschap

Omdat het ontstaan van het gedrukte boek niet te begrijpen is zonder kennis van de boekhistorie daarvóór, belicht een eerste deel de productie van het handschrift en de boekhandel van de oudheid tot de middeleeuwen. In een tweede deel wordt het begin van de boekdrukkunst geschetst en de consequenties die dit met zich meebracht voor de boekhandel, om daarna door te gaan met de geschiedenis van de zestiende tot de achttiende eeuw.

Er wordt aandacht besteed aan het drukkersatelier, de productie van het boek, de illustratie, de organisatie van de boekhandel, de klantenkring, de lectuur en de bibliotheken, maar ook aan het boekobject als bron van informatie. Tot slot wordt de overgang geschetst naar de industrialisering van de boekproductie, verweven met boekhandel en koperspubliek.

In de Bibliotheca Thysiana zullen we, onder leiding van Prof. dr. Paul Hoftijzer, een selectie oude drukken uit de vijftiende en zestiende eeuw van naderbij bekijken.


De studenten worden met oefeningen aan het werk gezet.


Prof. dr. Hoftijzer zal in de Bibliotheca Thysiana een selectie oude drukken met ons bekijken.


DOCENT

Goran Proot

Goran Proot

LOOPBAAN
  • Maakt in zijn academische carrière de combinatie van taal- en letterkunde met boekgeschiedenis.
  • Doctoraat over de programma’s voor het Jezuïetentoneel in de Zuidelijke Nederlanden.
  • Met een klein team stond hij aan de wieg van de STCV (Short Title Catalogue Vlaanderen).
  • Organiseerde in 2011 een internationaal congres onder de titel ‘Book Design From the Middle Ages to the Future’.
  • Van 2012 tot 2014 was hij ‘Curator of Rare Books’ aan de Folger Shakespeare Library in Washington D.C.
  • Van 2014 tot 2016 was hij verantwoordelijk voor de digitale bibliotheek bij de Bibliothèque Mazarine in Parijs.
  • Sinds drie jaar werkt hij aan een post-doctoraal onderzoeksproject rond de Europese boekenmarkt in de 16e eeuw, voor de universiteit van Udine/Milaan (Italië).
  • Hij werkt deeltijds als conservator aan de Bibliotheek Cultura Fonds in Dilbeek.

Dit college wordt gegeven op zaterdag 14 december, vrijdag 20 december en zaterdag 21 december 2019, van 10 tot 16.40 uur, in Huizingagebouw, Doelensteeg 16, Leiden. Op vrijdag 20 december brengen we een geleid studiebezoek aan Bibliotheca Thysiana, Rapenburg 25, Leiden.

Inschrijven voor dit college is mogelijk door een mailtje te sturen.

Inschrijfgeld: 490 euro.

Wie minder dan een jaar geleden afstudeerde aan een hogeschool of een universiteit, komt in aanmerking voor een vermindering van 20% op het inschrijfgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

We herhalen dit college in Antwerpen in september/oktober 2020.