Introductie

Leerstoelen vanwege de Dr. P.A. Tiele-Stichting

De Tiele-Stichting werd in 1953 opgericht teneinde een bijzondere leerstoel boekwetenschap te kunnen instellen aan de Universiteit van Amsterdam. In die jaren bestond er nog aan geen van de Nederlandse universiteiten een afzonderlijke leerstoel voor dit uitgebreide terrein van onderwijs en onderzoek. De eerste Tiele-leerstoel kwam in 1954 tot stand toen prof. mr. Herman de La Fontaine Verwey (1901-1989) benoemd werd tot bijzonder hoogleraar in de wetenschap van het boek en de bibliografie.

Nadat voor het onderwijs en onderzoek in de boekwetenschap gewone leerstoelen en docentschappen waren gevestigd - eerst aan de Universiteit van Amsterdam, en vervolgens ook aan de Universiteit Leiden en andere universiteiten - zijn in aanvulling daarop door de Tiele-Stichting enige nieuwe bijzondere leerstoelen ingesteld voor diverse specialisaties binnen het gebied van de boekwetenschap. Meer over de achtergronden van deze bijzondere leerstoelen, en over de Tiele-hoogleraren die deze hebben bezet, kunt u lezen in de rubriek Geschiedenis.

Thans zijn er drie Tiele-leerstoelen: een aan de Universiteit van Amsterdam, en twee aan de Universiteit Leiden. Sinds 1 september 2002 is prof. dr. Paul Hoftijzer bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlandse boek in de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Leiden. Vanwege de Tiele-Stichting is prof. dr. Adriaan van der Weel per 1 april 2005 benoemd tot Bohn-hoogleraar in de moderne geschiedenis van het boek (met name in de 19e en 20e eeuw) en van de bedrijfseconomische en technische ontwikkeling van de boekensector. Op 1 april 2009 is prof. dr. Arianne Baggerman vanwege de Tiele-Stichting benoemd tot hoogleraar in de Geschiedenis van uitgeverij en boekhandel aan de Universiteit van Amsterdam.

Het meest recente beleid van de Dr. P.A. Tiele-Stichting omtrent de leerstoelen is vastgesteld in februari 2007. U kunt de bijbehorende notitie nalezen bij het onderdeel Beleid.