Onderzoeksvoorstellen

In Nederland wordt een groot aantal belangwekkende collecties en archieven op boekhistorisch gebied beheerd. Om meer bekendheid aan deze collecties te geven, en studenten en promovendi op ideeën te brengen voor scripties of proefschriften, entameerde de Tiele-Stichting op voorstel van Johan de Zoete, conservator van Museum Enschedé te Haarlem, een enquête onder de bij haar aangesloten 'bewaarinstellingen' en de op de markt en het publiek gerichte organisaties. Dit heeft een aantal interessante onderwerpen opgeleverd voor onderzoek naar collecties of activiteiten van de instelling in kwestie. Meer onderwerpen voor onderzoek zijn welkom: info@tiele-stichting.nl.

Hier vindt u een overzicht van de reeds ingediende onderzoeksvoorstellen, afkomstig van instellingen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband van de Tiele-Stichting.


Voor informatie over wetenschappelijk onderzoek, onderzoekers en onderzoekinstituten kunt u ook de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) raadplegen. Zie de onderzoeksdiscipline 'boek-, bibliotheek- en informatiewetenschappen'.