Bestuur

Het bestuur van het Frederik Mullerfonds heeft de volgende samenstelling:

Hanca Leppink, voorzitter
Steven Claeyssens, penningmeester
Sanne van Splunter, secretaris
Hans Gruys, lid 
Frederik Muller, lid

Eline Gielen, coördinator

Er zijn geen betaalde medewerkers, alle werkzaamheden worden verricht door de bestuursleden. Er wordt geen geld gestoken in fondsenwerving en/of het werven van donateurs.