Bestuur

Het bestuur van het Frederik Mullerfonds heeft de volgende samenstelling:

Hanca Leppink, voorzitter
Andrea Langendoen, penningmeester
Susan Derksen, secretaris
Gerlien van Dalenlid
Martijn David, lid
Paul Hoftijzer, lid 
Jeroen Salman, lid
Jan-Peter Wissink, lid
Hans Gruys, lid
Frederik Muller, lid

Roosmarijn de Groot, coördinator

Er zijn geen betaalde medewerkers, alle werkzaamheden worden verricht door de bestuursleden. Er wordt geen geld gestoken in fondsenwerving en/of het werven van donateurs.