Gesubsidieerde uitgaven


Het Frederik Mullerfonds subsidieerde in de voorbije 
jaren onder andere de volgende publicaties:

Historische stadsbibliotheken in de Nederlanden door Jan Bedaux en Ad Leerintveld
Een kamer gevuld met de mooiste boeken: De bibliotheek van Johannes Thysius (1622 – 1653) door Esther Mourits
Liefde voor de Hollandse bouwkunst door Hans Oldewarris
Reprint Karel Martens door Karel Martens
Van wiegendruk tot world wide web  door Marieke van Delft
Vernieuwing en verrassing – de vroege boekdrukkunst in Gouda   door Jan Willem Klein 
Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel door Peter Cuijpers
Handboek Kinder- en Volksprenten door Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur 
'Strips!' Twee eeuwen beeldverhaal in Nederland   door Hans Matla (red.) 
Antiquariaat en bibliofilie in België, 1830 - 2012 door P.J. Buijnsters  
De regiekamer van de literatuur door F. de Glas  
Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland door L. Sloos  
Boeken voor de Katholieke Jeugd door K.G. Woets  
De uitvinding van de publieke opinie. Pamfletten als massamedia in de zeventiende eeuw door R. Harms  
Een stad vol lezers. Haarlemse leescultuur 1850 – 1920 door dr. B. de Vries  
‘Moralinezuur’ en voorlichting. De twee gezichten van IDIL in het katholieke debat om de moderniteit 1937-1970 door C.P. van Eijden-Andriessen  
Geschiedenis Nederlands bibliofilie door P.J. Buijnsters  
Pelgrimstekens op perkament door H. van Asperen