Steun het Frederik Mullerfonds

Wilt u ook bijdragen aan de stimulering van publicaties op het terrein van de boekgeschiedenis? U kunt het Frederik Mullerfonds steunen door te schenken.

Het fonds is bij de fiscus aangemeld als ‘algemeen nut beogende instelling' (ANBI), zodat schenkingen en legaten zonder hoge belasting kunnen worden gedaan. Volgens de zogenaamde geefwet mag 125% van het jaarlijks gedoneerde bedrag afgetrokken worden van het belastbaar inkomen van de donateur, als persoonsgebonden aftrekpost. Dit kunt u regelen  in een schriftelijke overeenkomst met het Frederik Mullerfonds. U kunt viadeze link  naar de website van de Belastingdienst het hiervoor benodigde formulier opvragen en meer informatie verkrijgen.

Voor meer informatie over het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de coördinator van de Tiele-Stichting via info@tiele-stichting.nl

RSIN/fiscaal nummer: 8058.08.310