Boekhistorisch Nieuws

 

Symposium Tekst en beeld: Franse kunstenaarsboeken

dinsdag 13 juni 2017

Voor de artistieke voorhoede van de twintigste eeuw was het boek een geliefd middel om te experimenteren met de relatie tussen tekst en beeld. In surrealistische kringen was het bijvoorbeeld gebruikelijk dat schrijvers en beeldend kunstenaars samenwerkten om kunstenaarsboeken te produceren. Het gaat daarbij niet om geïllustreerde boeken in de traditionele zin van het woord, maar om objecten die de

De Bijbel Onder Druk: excursie en studiemiddag

maandag 29 mei 2017

De Doopsgezinde gemeente Haarlem nodigt U uit voor een excursie op 6 juni naar de Bijbelcollectie van het Nederlands Bijbelgenootschap en een studiemiddag op 20 juni over de Biestkensbijbel. Eind 2015 kon de Bibliotheek van de Doopsgezinde gemeente Haarlem twee ‘Biestkensbijbels’ aanschaffen: de eerste druk van 1560 en een latere druk van 1564. Hiermee is een icoon in de bibliotheek

Conference: The book in the Low Countries

maandag 22 mei 2017

The Institute of Historical Research (IHR) of the School of Advanced Study at the University of London organises a simposium from 21 to 22 June on Low Countries books. Great Britain and the Low Countries share a large part of their histories. There are countless stories of political and economic rivalries and wars, stories of religious and political exile in

Symposium Johannes Hudde: veelzijdig wetenschapper en regent

maandag 15 mei 2017

Johannes Hudde (1628-1704) was een 17de-eeuwer die het burgemeesterschap van Amsterdam combineerde met wetenschappelijk onderzoek. Op 1 juni organiseert de Koninklijke Bibliotheek samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis een symposium over deze opmerkelijke man, die contact had met mensen als Christiaan Huygens, Spinoza en Johan de Witt. Aanleiding was de aanschaf door de KB van een belangrijk, verloren

CERL Security Network Summer School, Den Haag, 6-8 september 2017

maandag 8 mei 2017

Het CERL Security Network nodigt u van harte uit voor een summerschool met als thema beveiliging van bijzondere collecties en archieven. Samen zullen we in gaan op onderwerpen als het beveiliging in de leeszaal, monitoren van personeel, observeren van het gedrag van de lezers, wat te doen als er TOCH een stuk gestolen is, en internationale samenwerking. Deze summerschool keert

PhD kandidaat Publishing houses as brokers of knowledge in Indonesia

maandag 24 april 2017

De Universiteit van Amsterdam heeft momenteel een vacature voor een afgestudeerde boekwetenschapper die onderzoek gaat verrichten naar het boekbedrijf in (het voormalige) Nederlands Indië/Indonesië over de periode 1945-1970, onder begeleiding van Lisa Kuitert. Boekhandel en uitgeverij waren veelal onder invloed van het moederland in de kolonie tot bloei gebracht. Toen Indonesië onafhankelijk geworden was, hebben ‘oude’ uitgevers, zoals W. van

Studiedag SGKJ: Kopstukken uit de leesbevordering

donderdag 13 april 2017

De sprekers belichten op zaterdag 22 april 2017 diverse ‘kopstukken’ zoals Annie Schmidt en Jannie Daane. Ook is er aandacht voor hun voorgangers uit de eerste helft van de twintigste eeuw en hun opvolgers, werkzaam voor Bureau Boek en Jeugd. Twee oud-medewerkers beantwoorden in een interview vragen over hun ervaringen. We sluiten af met leesbevordering anno 2017 en de nieuwe

KITAB LUCIS lectures: the literary culture of the medieval Arab world

zondag 9 april 2017

In April and May 2017, LUCIS (Leiden University Centre for the Study of Islam and Society) Spring Fellow Sarah Bowen Savant will deliver five public lectures on the transmissions of text in the Middle East in the period of 750-1500 C.E. This series explores the literary culture of the medieval Arab world. How and why did authors copy past books?

Voorjaarsexcursie – Bibliotheca Thysiana

donderdag 6 april 2017

Op zondag 23 april vindt onze jaarlijkse voorjaarsexcursie plaats. We zijn heel verheugd dat we twee kenners bij uitstek, Esther Mourits en Paul Hoftijzer, bereid hebben gevonden om ons mee te nemen naar de wereld van de boekenkopers en –verkopers in het Leiden van de zeventiende eeuw. Vorig jaar promoveerde Esther Mourits op het prachtige proefschrift Een kamer gevuld met

Tiele-dag 2017

dinsdag 4 april 2017

De afgelopen 15 jaar hebben instellingen, organisaties en bedrijfsleven in hoog tempo hun bedrijfsvoering gedigitaliseerd. Toch krijgt het beheren en toegankelijk houden van digitale informatie nog niet de aandacht die het verdient. Ook (boek)historici worden in toenemende mate geconfronteerd met gebrekkig of niet bewaarde digitale informatie. Wat betekent dit voor de toekomst van de boekwetenschap? En hoe gaan we deze

[ Error ]