Boekhistorisch Nieuws

 

Feestmaal voor boekenliefhebbers

woensdag 6 september 2017

Najaar 1892 werden een kleine honderd bouquinistes, arme straatboekhandelaren langs de Seine, getrakteerd op een meergangendiner in een chique restaurant te Parijs: Le Grand Véfour. De schrijver en boekverzamelaar Xavier Marmier had dit, uit dank voor de vele aangename uren die hij bij de straatboekhandaren had doorgebracht, bepaald in zijn testament. Op 29 september zal dit zogenoemde ‘Banquet des Bouquinistes’,

Presentatie TXT Magazine Navigating a World of Text

maandag 4 september 2017

Een van de grootste uitdagingen van het digitale tijdperk is de overvloed aan tekstuele informatie. De studenten van de masterstudie Book and Digital Media Studies aan de Universiteit Leiden publiceren ieder jaar in samenwerking met Academic Press Leiden het academische tijdschrift TXT Magazine. Dit tijdschrift houdt zich bezig met tekst in al haar vormen, haar evolutie en haar invloed op

Boekhistorisch Forum I

woensdag 30 augustus 2017

De Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd (KU Leuven) en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Antwerpen) organiseren een eendaagse bijeenkomst over boekhistorisch onderzoek op vrijdag 15 september 2017. Eenmaal per jaar organiseren de Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd (KU Leuven) en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Antwerpen) een eendaagse bijeenkomst waarop universitaire onderzoekers lopend of toekomstig boekhistorisch onderzoek voorstellen aan hun peers. Het Forum wil

Frederik Mullerlezing 2017

dinsdag 1 augustus 2017

Op vrijdag 1 september houdt prof. dr. Jos Biemans de negende Frederik Mullerlezing. Het onderwerp van zijn lezing is de vroegste stadsbibliotheek van Amsterdam. Jos Biemans, bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van het Handschrift, houdt zijn lezing met als titel ‘Boek- en bibliotheekarcheologie in de praktijk. Nieuw onderzoek naar de vroegste stadsbibliotheek van Amsterdam (ca. 1400–1632)’. Archeologie van boek en

Summerschool History of the Book

donderdag 20 juli 2017

Voor de achtste keer organiseren de Leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam deze zomer een summerschool over de geschiedenis van het boek. Met cursussen en workshops over o.a. cartografie, taxatie, druktechnieken, grafische vormgeving, programmaboekjes, kookboeken en alba amicorum. De Summerschool vindt plaats van 21 augustus t/m 1 september.     À la carte-programma

Tiele-scriptieprijs 2017

woensdag 14 juni 2017

In 2017 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit onder andere door middel van het instellen van leerstoelen, het (doen) uitvoeren wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia

Symposium Tekst en beeld: Franse kunstenaarsboeken

dinsdag 13 juni 2017

Voor de artistieke voorhoede van de twintigste eeuw was het boek een geliefd middel om te experimenteren met de relatie tussen tekst en beeld. In surrealistische kringen was het bijvoorbeeld gebruikelijk dat schrijvers en beeldend kunstenaars samenwerkten om kunstenaarsboeken te produceren. Het gaat daarbij niet om geïllustreerde boeken in de traditionele zin van het woord, maar om objecten die de

De Bijbel Onder Druk: excursie en studiemiddag

maandag 29 mei 2017

De Doopsgezinde gemeente Haarlem nodigt U uit voor een excursie op 6 juni naar de Bijbelcollectie van het Nederlands Bijbelgenootschap en een studiemiddag op 20 juni over de Biestkensbijbel. Eind 2015 kon de Bibliotheek van de Doopsgezinde gemeente Haarlem twee ‘Biestkensbijbels’ aanschaffen: de eerste druk van 1560 en een latere druk van 1564. Hiermee is een icoon in de bibliotheek

Conference: The book in the Low Countries

maandag 22 mei 2017

The Institute of Historical Research (IHR) of the School of Advanced Study at the University of London organises a simposium from 21 to 22 June on Low Countries books. Great Britain and the Low Countries share a large part of their histories. There are countless stories of political and economic rivalries and wars, stories of religious and political exile in

Symposium Johannes Hudde: veelzijdig wetenschapper en regent

maandag 15 mei 2017

Johannes Hudde (1628-1704) was een 17de-eeuwer die het burgemeesterschap van Amsterdam combineerde met wetenschappelijk onderzoek. Op 1 juni organiseert de Koninklijke Bibliotheek samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis een symposium over deze opmerkelijke man, die contact had met mensen als Christiaan Huygens, Spinoza en Johan de Witt. Aanleiding was de aanschaf door de KB van een belangrijk, verloren

[ Error ]