Geschiedenis

Inleiding

De Dr. P.A. Tiele-Stichting werd op 7 maart 1953 opgericht, met het directe doel om aan de Universiteit van Amsterdam de eerste Nederlandse leerstoel boekwetenschap in te stellen. De stichting heeft een voortrekkersrol gespeeld voor de erkenning en beoefening van de boekgeschiedenis als een afzonderlijke academische discipline. Maar per 1 januari 2003 is de 'Dr. P.A. Tiele-Stichting nieuwe stijl' ontstaan, met een gewijzigde structuur en met een verbrede doelstelling. De stichting werd omgevormd tot een samenwerkingsverband boekwetenschap dat alle geledingen van de boekenwereld in zich verenigt. Daarmee is 'Tiele' uitgegroeid tot een nationaal platvorm dat de cultuur van tekstuele media - in digitale, gedrukte en hadnschriftelijke vorm - in de maatschappij van heden en toekomst verankert.

Doel

In artikel 2 van de oprichtingsakte werd het doel van de stichting gedefinieerd als 'het bevorderen van de wetenschap van het boek en de drukkunst en de daarmede samenhangende technieken'. Een doel dat anderhalf jaar later door het bestuur minder plechtig werd verwoord als 'het opwekken van liefde en belangstelling voor het boek'. Deze zinsnede bezigde het bestuur in haar brief van 30 november 1954 met het verzoek een tweede bijzondere leerstoel bij de Universiteit van Amsterdam te mogen instellen. In de toelichting op deze aanvrage schreef het bestuur dat de stichting onder meer beoogde 'het aan de Universiteit van Amsterdam tot stand brengen van een volledige opleiding tot de wetenschap van het boek, de drukkunst, de daarmee samenhangende grafische technieken, de bibliografie en de bibliotheekeconomie'. Amsterdam is, zo werd gesteld, de plaats bij uitstek voor het installeren van een dergelijke opleiding omdat deze stad 'in technisch, economisch en organisatorisch opzicht het centrum van het boekwezen in Nederland' is en zeer belangrijke, bijzondere boekenverzamelingen op dit gebied daar aanwezig zijn.

Tiele-Stichting 1953-2003

De historie van 'Tiele' is minutieus beschreven door dr. Hannie van Goinga in haar boekje De Geschiedenis van de Dr. P.A. Tiele-Stichting 1953-2003, uitgegeven door Walburg Pers te Zutphen in 2003. Zij baseerde zich op het archief van de stichting dat bewaard wordt in de Bibliotheek van het Boekenvak, onderdeel van de Bibliotheek Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.