Organisatie

De stichting kent aangeslotenen en donateurs. Aangeslotenen zijn organisaties van alle geledingen uit de boekenwereld, die met een geldelijke bijdrage de stichting steunen. Zij zijn vertegenwoordigd in de Vergadering van Aangeslotenen. Dit college wijst uit zijn midden het bestuur aan en accordeert het beleid van de stichting in hoofdlijnen. Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid. De stichting kent daarnaast een Wetenschappelijke Adviesraad die het bestuur inhoudelijk adviseert bij de uitvoering van het beleid. Donateurs zijn particuliere personen die jaarlijks een bedrag aan de stichting doneren. Een en ander is vastgelegd in de statuten van de stichting.

U kunt de Statuten hier downloaden

U kunt het Beleidsplan hier downloaden

U kunt het Jaarverslag hier downloaden