Activiteiten

Elk jaar organiseert de Tiele-Stichting verschillende boekwetenschappelijke activiteiten, zoals de Tiele-dag met een breed scala aan lezingen en de uitreiking van de scriptieprijs. Houd ons nieuws in de gaten voor informatie over aankomende evenementen!

Activiteiten

Elk jaar organiseert de Tiele-Stichting verschillende boekwetenschappelijke activiteiten, zoals de Tiele-dag met een breed scala aan lezingen en de uitreiking van de scriptieprijs. Houd ons nieuws in de gaten voor informatie over aankomende evenementen!

Tiele-dag 2023

Dat boeken waarde hebben als kennisdragers staat buiten kijf. Maar hoe claim je als auteur die kennis in een tijd zonder wettelijk auteursrecht? Waarom is juist een schaapherder gekozen om zowel geleerde als praktische kennis te verspreiden? En hoe verwerk je kennis effectief tot een bruikbaar handboek voor studenten?

Tijdens de Tiele-dag 2023 met als thema ‘De waarde van kennis’ spraken Nina Geerdink (Tiele-fellow 2022), Andrea van Leerdam (Tiele-fellow 2022) en Dieter Cammaerts (Tiele-scriptieprijswinnaar 2020) over de resultaten van hun boekhistorische onderzoeken.

Webinar Boekenbeleid 2021

Het huidige boekenbeleid is het resultaat van jarenlange betrokkenheid van de overheid bij het creëren van gunstige omstandigheden voor de productie, de distributie en het gebruik van boeken. Hoewel digitalisering en globalisering de boekenmarkt significant hebben veranderd blijkt dat de staatsinterventie nagenoeg onveranderd is. Zijn de doelen waarmee de huidige boekenmarkt wordt gereguleerd nog wel functioneel? Kunnen we beleidsplannen die worden gebruikt in andere culturele velden niet ook gebruiken voor de boekenmarkt? In welke richting moet het innovatiebeleid worden gedirigeerd? En, zijn er digitale methodes die zwakke lezers kunnen helpen om betere schoolresultaten te behalen? Dit zijn voorbeelden van vragen die aan bod komen in dit webinar om zo tot oplossingen te komen voor de leescultuur in de 21e eeuw.

Webinar Auteurschap 2020

Als alternatief op de najaarsbijeenkomst organiseerde de Tiele-Stichting een webinar over auteurschap. Ook de literaire wereld heeft volop te maken met de gevolgen van de Coronacrisis: schrijvers leven zelden alleen van de boeken die ze publiceren, maar moeten het juist ook hebben van voordrachten, optredens op scholen en workshops. Wie onderzoek doet naar inkomens van schrijvers door de eeuwen heen, kan vaststellen dat zij altijd veel verschillende klussen met elkaar hebben moeten combineren, en begrijpt des te beter waarom ook schrijvers in deze crisis al snel in moeilijkheden kunnen raken. In dit webinar bespreken vijf onderzoekers van verschillende Nederlandse en Vlaamse universiteiten de relatie tussen geld en auteurschap vanaf de middeleeuwen tot nu.

Scriptieprijs

Na maanden van onderzoek, schrijven en herschrijven heb je jouw scriptie met succes afgerond, gefeliciteerd! Natuurlijk ben je trots op je werk, zeker als jouw scriptie goed is beoordeeld. Het is zonde als je scriptie direct in het archief verdwijnt. Door mee te doen aan de jaarlijkse Tiele-scriptieprijs maak je kans op een bedrag van €1.000. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te (doen) publiceren in een passend vakblad, op internet of als afzonderlijke publicatie. Met de scriptieprijs biedt de Tiele-Stichting veelbelovende studenten en afgestudeerden een podium voor hun boekwetenschappelijk onderzoek. Download ons reglement en lees dit goed door voor je je scriptie inzendt.

Reeks BGNB

Tussen 1884 en 1951 verschenen achttien delen in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel (BGNB). In 1995 werd de serie nieuw leven ingeblazen door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, de Nederlandse Boekhistorische Vereniging en de Koninklijke Bibliotheek. Het overkoepelende thema verbreedde zich van de geschiedenis van de boekhandel, naar de geschiedenis van de productie, distributie en consumptie van het handgeschreven en gedrukte boek. Sinds 2003 verschijnen delen uit de nieuwe reeks BGNB onder de auspiciën van de Tiele-Stichting.

De redactie bestaat uit Kasper van Ommen (voorzitter), Chris Zeeman (secretaris), Helwi Blom, Lizet Duyvendak, Rindert Jagersma, John Tholen en Jeroen Vandommele.

Wilt u uw manuscript laten publiceren onder de vlag van de reeks BGNB? Download de auteursinstructies en neem contact op met de redactie. Voor meer informatie over de reeks zie de website van Amsterdam University Press.

Reeks BGNB

Tussen 1884 en 1951 verschenen achttien delen in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel (BGNB). In 1995 werd de serie nieuw leven ingeblazen door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, de Nederlandse Boekhistorische Vereniging en de Koninklijke Bibliotheek. Het overkoepelende thema verbreedde zich van de geschiedenis van de boekhandel, naar de geschiedenis van de productie, distributie en consumptie van het handgeschreven en gedrukte boek. Sinds 2003 verschijnen delen uit de nieuwe reeks BGNB onder de auspiciën van de Tiele-Stichting.

Elk jaar kiest de redactie van de Reeks BGNB, bestaande uit Kasper van Ommen (voorzitter), Chris Zeeman (secretaris), Yvonne Bleyerveld, Helwi Blom, Lizet Duyvendak, Winnie Urban en Jeroen Vandommele, uit aanmeldingen het nieuwste te publiceren deel. Wilt u uw manuscript laten publiceren onder de vlag van de Reeks BGNB? Dat kan! U kunt onze auteursinstructies hier downloaden.

Opengeslagen boeken

Scriptieprijs

Na maanden van onderzoek, schrijven en herschrijven heb je jouw scriptie met succes afgerond, gefeliciteerd! Natuurlijk ben je trots op je werk, zeker als jouw scriptie goed is beoordeeld. Het is zonde als je scriptie direct in het archief verdwijnt. Door mee te doen aan de jaarlijkse Tiele-scriptieprijs maak je kans op een bedrag van € 1.000. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te (doen) publiceren in een passend vakblad, als afzonderlijke publicatie, op papier of online. Met de scriptieprijs biedt de Tiele-Stichting veelbelovende studenten en afgestudeerden een podium voor hun boekwetenschappelijk onderzoek. Download ons reglement en lees dit goed door voor je je scriptie inzendt.