Frederik Mullerfonds

In 1881 is de Stichting Frederik Mullerfonds opgericht met een legaat van de beroemde veilinghouder, uitgever en bibliograaf Frederik Muller.

Pieter Anton Tiele was lid van het eerste fondsbestuur dat in 1881 werd benoemd, naast de uitgevers A.C. Kruseman, Martinus Nijhoff en de toenmalige directeur van de Koninklijke Bibliotheek dr. M. Campbell. Sinds 2007 beheert de Tiele-Stichting het kapitaal van het fonds en behandelt het bestuur alle binnengekomen subsidieaanvragen. Het bestuur van de stichting bestaat uit Hanca Leppink (voorzitter), Steven Claeyssens (penningmeester), Don van der Putten (secretaris) en Frederik Muller (lid).

De Stichting Frederik Mullerfonds beoogt de voorbereiding, de honoraria, het drukken, het uitgeven en het exploiteren van publicaties op het gebied van bibliografische en boekwetenschappelijke werken te subsidiëren, mits deze publicaties niet zuiver mercantiel bedoeld zijn. Studies over schilderijen en miniaturen vallen buiten het terrein van de stichting.

Portret Frederik Muller in blauw-wit

Frederik Mullerfonds

In 1881 is de Stichting Frederik Mullerfonds opgericht met een legaat van de beroemde veilinghouder, uitgever en bibliograaf Frederik Muller.

Pieter Anton Tiele was lid van het eerste fondsbestuur dat in 1881 werd benoemd, naast de uitgevers A.C. Kruseman, Martinus Nijhoff en de toenmalige directeur van de Koninklijke Bibliotheek dr. M. Campbell. Sinds 2007 beheert de Tiele-Stichting het kapitaal van het fonds en behandelt het bestuur alle binnengekomen subsidieaanvragen. Het bestuur van de stichting bestaat uit Hanca Leppink (voorzitter), Steven Claeyssens (penningmeester), Don van der Putten (secretaris) en Frederik Muller (lid).

De Stichting Frederik Mullerfonds beoogt de voorbereiding, de honoraria, het drukken, het uitgeven en het exploiteren van publicaties op het gebied van bibliografische en boekwetenschappelijke werken te subsidiëren, mits deze publicaties niet zuiver mercantiel bedoeld zijn. Studies over schilderijen en miniaturen vallen buiten het terrein van de stichting.

Gestileerd portret Frederik Muller

Aanvraagprocedure

Aanvragen dienen digitaal te worden ingezonden naar de coördinator van de Tiele-Stichting (zie contact). Aanvragen worden tijdens bestuursvergaderingen behandeld. Het bestuur komt om de vier tot zes weken bijeen.

Lees vooraf aan het indienen van een aanvraag ons privacy statement door en neem ook onze standaardvoorwaarden in acht. Bij een subsidieaanvraag ontvangen wij graag een begeleidende brief, een standaardcalculatie, een lijst met aangeschreven fondsen, een synopsis en een korte auteursbiografie.

Standaardvoorwaarden
standaardcalculatie

Aanvraagprocedure

Aanvragen dienen schriftelijk of digitaal te worden ingezonden naar de coördinator van de Tiele-Stichting (zie contact). Aanvragen worden tijdens bestuursvergaderingen behandeld. Het bestuur komt om de vier tot zes weken bijeen.

Lees vooraf aan het indienen van een aanvraag ons privacy statement door en neem ook onze standaardvoorwaarden in acht. Bij uw subsidieaanvraag ontvangen wij graag een begeleidende brief, een standaardcalculatie, een lijst met aangeschreven fondsen, een synopsis en een korte auteursbiografie.

Standaardvoorwaarden
standaardcalculatie

Gesubsidieerde publicaties

In de loop der jaren heeft de Stichting Frederik Mullerfonds veel bijzondere uitgaven mogen subsidiëren. Hieronder vind u een overzicht van publicaties die de afgelopen vijf jaar mede dankzij de steun van het fonds zijn verschenen.

Gesubsidieerde publicaties

In de loop der jaren heeft de Stichting Frederik Mullerfonds veel bijzondere uitgaven mogen subsidiëren. Hieronder staat een overzicht van publicaties die de afgelopen vijf jaar mede dankzij de steun van het fonds zijn verschenen.

Braber, Helleke van den, en Dera, Jeroen (red.), Branding Books Across the Ages (Amsterdam University Press, 2021). Klik hier om het boek te lezen via open access.

Sliggers, Bert, De zedeloze jaren 30: De gebroeders Taurel en de handel in erotica(Boom uitgevers 2020).

Streng, Toos, De roman in de negentiende eeuw (Uitgeverij Verloren 2020).

Egmond, Anne-Maria van, Materiële representatie opgetekend aan het Haagse hof (1345-1425) (Uitgeverij Verloren 2020).

Anrooij, Wim van (red.), OM HET BOEK. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen (Uitgeverij Verloren 2020).

Dijstelberge, Paul en Forrer, Kuniko, Kennis is pracht, het boek over de Alkmaarse Librije (Alkmaarse Historische Reeks 2019).

Zanen, Sylvia van, Planten op papier. Het pionierswerk van Carolus Clusius 1526-1609 (Walburg Pers 2019).

Folkerts, Suzan en Verhoeven, Garrelt (red.), Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel (Walburg Pers 2018).

Mooi Marginaal 6 (Stichting Laurens Janszoon Coster 2018).

Sliggers, Bert en Waterschoot, Jos van (red.), Onder de toonbank. Pornografie en erotica in de Nederlanden (Van Oorschot 2018).

Unger, Gerard, Theory of Type Design (nai010 publishers 2018).

Mijnhardt, Wijnand W. et al., Jubileumnummer Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 25 (Vantilt 2018).

Hoftijzer, Paul en Anrooij, Wim van, Lezen in de Lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur (Uitgeverij Verloren 2017).

Oldewarris, Hans, Liefde voor de Hollandse bouwkunst. Architectuur en toegepaste kunst bij Uitgeversmaatschappij Kosmos 1923-1960 (nai010 publishers 2016).

Mourits, Esther, Een kamer gevuld met de mooiste boeken. De bibliotheek van Johannes Thysius (Uitgeverij Vantilt 2016).

Bedaux, Jan en Leerintveld, Ad (red.), Historische stadsbibliotheken in Nederland. Studies over openbare stadsbibliotheken in de Nederlanden vanaf circa 1560-1800 (Walburg Pers 2016).

Jansen, Jeroen en Laan, Nico (red.), Van hof tot overheid (Uitgeverij Verloren 2015).

Martens, Karel, Kinross, Robin en Bennewith, David, Reprint Karel Martens (Roma 2015).

Sliggers, Bert, De zedeloze jaren 30: De gebroeders Taurel en de handel in erotica (Boom uitgevers 2020).

Streng, Toos, De roman in de negentiende eeuw (Uitgeverij Verloren 2020).

Egmond, Anne-Maria van, Materiële representatie opgetekend aan het Haagse hof (1345-1425) (Uitgeverij Verloren 2020).

Anrooij, Wim van (red.), OM HET BOEK. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen (Uitgeverij Verloren 2020).

Dijstelberge, Paul en Forrer, Kuniko, Kennis is pracht, het boek over de Alkmaarse Librije (Alkmaarse Historische Reeks 2019).

Zanen, Sylvia van, Planten op papier. Het pionierswerk van Carolus Clusius 1526-1609 (Walburg Pers 2019).

Folkerts, Suzan en Verhoeven, Garrelt (red.), Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel (Walburg Pers 2018).

Mooi Marginaal 6 (Stichting Laurens Janszoon Coster 2018).

Sliggers, Bert en Waterschoot, Jos van (red.), Onder de toonbank. Pornografie en erotica in de Nederlanden (Van Oorschot 2018).

Unger, Gerard, Theory of Type Design (nai010 publishers 2018).

Mijnhardt, Wijnand W. et al., Jubileumnummer Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 25 (Vantilt 2018).

Hoftijzer, Paul en Anrooij, Wim van, Lezen in de Lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur (Uitgeverij Verloren 2017).

Oldewarris, Hans, Liefde voor de Hollandse bouwkunst. Architectuur en toegepaste kunst bij Uitgeversmaatschappij Kosmos 1923-1960 (nai010 publishers 2016).

Mourits, Esther, Een kamer gevuld met de mooiste boeken. De bibliotheek van Johannes Thysius (Uitgeverij Vantilt 2016).

Bedaux, Jan en Leerintveld, Ad (red.), Historische stadsbibliotheken in Nederland. Studies over openbare stadsbibliotheken in de Nederlanden vanaf circa 1560-1800 (Walburg Pers 2016).

Jansen, Jeroen en Laan, Nico (red.), Van hof tot overheid (Uitgeverij Verloren 2015).

Martens, Karel, Kinross, Robin en Bennewith, David, Reprint Karel Martens (Roma 2015).