Tiele-Stichting

De Tiele-Stichting is vernoemd naar conservator en bibliothecaris Pieter Anton Tiele (1834-1889).

In 1953 werd de stichting opgericht met als doel de instelling van de eerste Nederlandse leerstoel boekwetenschap. Deze leerstoel was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en werd bekleed door prof. dr. Herman de la Fontaine-Verwey.

Tegenwoordig stimuleert de stichting de reflectie op de plaats van boeken en lezen in onze maatschappij, in heden en verleden. Ze bevordert de wetenschappelijke studie van het boek met meerdere bijzondere leerstoelen, een fellowshipprogramma, de uitgave van wetenschappelijke studies en het organiseren van congressen en lezingen.

Lees de statuten van de Dr. P.A. Tiele-Stichting voor meer informatie over onze doelstellingen en onze werkwijze. Voor een actueel overzicht kunt u ons meest recente jaarverslag (inclusief financieel verslag) raadplegen, en voor onze doelstellingen op de lange termijn ons beleidsplan 2024-2028. Meer informatie over onze ANBI-status vindt u onderaan deze pagina. 

Portret Pieter Anton Tiele in zwart-wit

Tiele-Stichting

De Tiele-Stichting is vernoemd naar conservator en bibliothecaris Pieter Anton Tiele (1834-1889).

In 1953 werd de stichting opgericht met als doel de instelling van de eerste Nederlandse leerstoel boekwetenschap. Deze leerstoel was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en werd bekleed door prof. dr. Herman de la Fontaine-Verwey.

Tegenwoordig is het doel van de stichting om stil te staan bij, en na te denken over ontwikkelingen die zich voordoen in de wereld van het boek. Op wetenschappelijke wijze biedt zij organisaties kennis en oordeel over deze ontwikkelingen. Om de twee of drie jaar richt de stichting zich op een nieuw, actueel thema. Dit projectmatig werken resulteert in een relevant en verdiepend eindproduct, zoals een (advies)rapport, bundel, congres op workshop.

Lees de statuten van de Dr. P.A. Tiele-Stichting voor meer informatie over onze doelstellingen en onze werkwijze. Voor een actueel overzicht kunt u ons meest recente jaarverslag (inclusief financieel verslag) raadplegen, en voor onze doelstellingen op de lange termijn verwijs ik u naar ons beleidsplan 2024-2028. Meer informatie over onze ANBI-status vindt u onderaan deze pagina.

Missie

De Tiele-Stichting reflecteert op het boek in heden, verleden en toekomst

Bestuur

Wouter van Gils
Wouter van GilsVoorzitter
Steven Claeyssens
Steven ClaeyssensSecretaris-penningmeester
Mirjam Elbers (foto: Michiel Goudswaard)
Mirjam Elbers (foto: Michiel Goudswaard)Bestuur
Nele Hendrickx
Nele HendrickxBestuur
Paul Hoftijzer
Paul HoftijzerBestuur
Martijn Nicolaas
Martijn NicolaasBestuur
Jeroen Salman
Jeroen SalmanBestuur
Saskia Scheltjens
Saskia ScheltjensBestuur
Annelynn Koenders
Annelynn KoendersCoördinator

Wetenschappelijke adviesraad

Het bestuur van de Tiele-Stichting kan rekenen op het (boek)wetenschappelijk advies van 11 deskundigen. De leden van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) zijn verbonden aan verschillende universiteiten en instellingen. De WAR geeft onder andere advies over beleidszaken, de invulling van activiteiten en het fellowshipprogramma. Wilt u een van onze WAR-leden uitnodigen voor een lezing of symposium? Mail naar info@tiele-stichting.nl of vul ons contactformulier in.

Prof. dr. J.A. Baggerman, Erasmus Universiteit Rotterdam

Em. prof. dr. J.A.A.M. Biemans, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. J. Boter, Universiteit van Amsterdam

Dr. S.A.A. Claeyssens, Koninklijke Bibliotheek

Prof. dr. A.A. den Hollander, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. F.J.M. Huysmans, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. E.A. Kuitert, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. I. van Renswoude, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. B.J. Vannieuwenhuyze, Universiteit van Amsterdam

Em. prof. dr. A.H. van der Weel, Universiteit Leiden

Wetenschappelijke adviesraad

Het bestuur van de Tiele-Stichting vertrouwt op het (boek)wetenschappelijk advies van twaalf deskundigen. De leden van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) zijn verbonden aan verschillende universiteiten en organisaties. De WAR geeft onder andere advies over beleidszaken, de invulling van activiteiten en ons fellowshipprogramma. Wilt u een van onze WAR-leden uitnodigen voor een lezing of symposium? Dat kan! U kunt een mail sturen aan info@tiele-stichting.nl of ons contactformulier invullen.

Prof. dr. J.A. Baggerman, Erasmus Universiteit Rotterdam

Em. prof. dr. J.A.A.M. Biemans, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. J. Boter, Universiteit van Amsterdam

Dr. S.A.A. Claeyssens, Koninklijke Bibliotheek

Prof. dr. A.A. den Hollander, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. F.J.M. Huysmans, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. E.A. Kuitert, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. I. van Renswoude, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. B.J. Vannieuwenhuyze, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. A.H. van der Weel, Universiteit Leiden

Aangeslotenen

De Tiele-Stichting verenigt 19 aangesloten organisaties uit de boekwetenschap, het boekenvak en de erfgoedsector. Dankzij de steun van de aangeslotenen kan de stichting al meer dan 65 jaar haar werk doen.

Aangeslotenen

De Tiele-Stichting verenigt 19 aangesloten organisaties uit de boekwetenschap, het boekenvak en de erfgoedsector. Dankzij de steun van de aangeslotenen houden wij de bijzondere leerstoelen in stand en geven wij met lezingen, symposia en andere activiteiten aandacht aan het boekwetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Nederland.

Boekwetenschap UvA
Book and Digital Media Studies
CB
KB
KBb
KVB
Mediafederatie
Meermanno
NBV
Nederlands Genootschap van Bibliofielen
NVvA
Stichting Lezen
Universitaire Bibliotheken Leiden
Universiteitsbibliotheek Amsterdam
Universiteitsbibliotheek Utrecht
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit
Radboud Universiteit Nijmegen
Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

ANBI-gegevens

De Tiele-Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen en giften door donateurs onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Alle ANBI-instellingen zijn op de site van de Belastingdienst op te zoeken. Als ANBI-instelling zijn wij daarnaast verplicht om een aantal gegevens op onze website te publiceren.

Alle informatie over de ANBI-gegevens van de Tiele-Stichting vindt u in het onderstaande document:

Hieronder vindt u de aanvullende (verplichte) gegevens:

Voor vragen over de ANBI-status van de Dr. P.A. Tiele-Stichting kunt u contact opnemen met onze coördinator, via: info@tiele-stichting.nl