Leerstoelen

De Tiele-Stichting is in 1953 opgericht om een bijzondere leerstoel boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam te kunnen inrichten.

Op 5 januari 1954 werd prof. mr. Herman de la Fontaine Verwey benoemd tot eerste bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van het boek en de bibliografie. In de daaropvolgende decennia volgden onder andere een leerstoel voor de geschiedenis van het boek en de drukkunst, een leerstoel geschiedenis van uitgeverij en boekhandel en een leerstoel voor de geschiedenis van het boek. De leerstoel Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is omgezet naar een reguliere leerstoel en heeft daarmee een vaste plaats gekregen in het onderwijsaanbod.

Tegenwoordig zijn er twee Tiele-leerstoelen. Sinds 2002 is prof. dr. Paul Hoftijzer bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlandse boek in de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Leiden. Prof. dr. Adriaan van der Weel is in 2005 vanwege de Tiele-Stichting benoemd tot Bohn-hoogleraar ‘Geschiedenis van het boek in de Moderne periode’, ook aan de Universiteit Leiden. Beiden gaan in de loop van 2020 met emeritaat. Zij zullen als bestuurslid en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad bij de Tiele-Stichting betrokken blijven.

  • Professor Paul Hoftijzer
  • Professor Adriaan van der Weel

Leerstoelen

De Tiele-Stichting is in 1953 opgericht om een bijzondere leerstoel boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam te kunnen inrichten.

Op 5 januari 1954 werd prof. mr. Herman de la Fontaine Verwey benoemd tot eerste bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van het boek en de bibliografie. In de daaropvolgende decennia volgden onder andere een leerstoel voor de geschiedenis van het boek en de drukkunst, een leerstoel geschiedenis van uitgeverij en boekhandel en een leerstoel voor de geschiedenis van het boek. De leerstoel Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is omgezet naar een reguliere leerstoel en heeft daarmee een vaste plaats gekregen in het onderwijsaanbod.

Tegenwoordig zijn er twee Tiele-leerstoelen. Sinds 2002 is prof. dr. Paul Hoftijzer bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlandse boek in de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Leiden. Prof. dr. Adriaan van der Weel is in 2005 vanwege de Tiele-Stichting benoemd tot Bohn-hoogleraar ‘Geschiedenis van het boek in de Moderne periode’, ook aan de Universiteit Leiden. Beiden gaan in de loop van 2020 met emeritaat. Zij zullen als bestuurslid en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad bij de Tiele-Stichting betrokken blijven.

  • Professor Paul Hoftijzer
  • Professor Adriaan van der Weel

Fellows

Binnenkort vindt u hier meer informatie over het fellowshipprogramma.