Leerstoelen

De Tiele-Stichting is in 1953 opgericht om een bijzondere leerstoel boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam te kunnen inrichten.

Op 5 januari 1954 werd prof. mr. Herman de la Fontaine Verwey benoemd tot eerste bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van het boek en de bibliografie. In de daaropvolgende decennia volgden onder andere een leerstoel voor de geschiedenis van het boek en de drukkunst, een leerstoel geschiedenis van uitgeverij en boekhandel en een leerstoel voor de geschiedenis van het boek. De leerstoel Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is omgezet naar een reguliere leerstoel en heeft daarmee een vaste plaats gekregen in het onderwijsaanbod.

Tegenwoordig is er één bezette Tiele-leerstoel. Sinds 2002 is prof. dr. Paul Hoftijzer bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlandse boek in de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Leiden. Voormalig bijzonder hoogleraar em. prof. dr. Adriaan van der Weel is nog bij de stichting betrokken als voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad.

Prof. dr. Paul Hoftijzer

Leerstoelen

De Tiele-Stichting is in 1953 opgericht om een bijzondere leerstoel boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam te kunnen inrichten.

Op 5 januari 1954 werd prof. mr. Herman de la Fontaine Verwey benoemd tot eerste bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van het boek en de bibliografie. In de daaropvolgende decennia volgden onder andere een leerstoel voor de geschiedenis van het boek en de drukkunst, een leerstoel geschiedenis van uitgeverij en boekhandel en een leerstoel voor de geschiedenis van het boek. De leerstoel Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is omgezet naar een reguliere leerstoel en heeft daarmee een vaste plaats gekregen in het onderwijsaanbod.

Tegenwoordig zijn er twee Tiele-leerstoelen. Sinds 2002 is prof. dr. Paul Hoftijzer bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlandse boek in de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Leiden. Prof. dr. Adriaan van der Weel is in 2005 vanwege de Tiele-Stichting benoemd tot Bohn-hoogleraar ‘Geschiedenis van het boek in de Moderne periode’, ook aan de Universiteit Leiden. Beiden gaan in de loop van 2020 met emeritaat. Zij zullen als bestuurslid en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad bij de Tiele-Stichting betrokken blijven.

  • Professor Paul Hoftijzer
  • Professor Adriaan van der Weel

Fellows

De Tiele-Stichting stelt zich ten doel de wetenschappelijke studie van het boek in heden, verleden en toekomst te bevorderen. Zij doet dat onder meer door het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties en het organiseren van symposia en lezingen. Recent heeft de Tiele-Stichting een fellowshipprogramma ontwikkeld om onderzoek op het terrein van boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen nog meer te bevorderen.

Twee Fellowships
Jaarlijks worden twee (ten hoogste drie) Tiele-fellows financieel en wetenschappelijk ondersteund. Eén fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het verleden en één fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het heden en/of de toekomst.

Stipendium en ondersteuning
Het stipendium bedraagt €1.500,- per maand, gedurende minimaal één en maximaal twee maanden. De fellows kunnen, afhankelijk van de aard van het onderzoek en in overleg, een werkplek krijgen bij een van de instellingen die verbonden zijn aan de Tiele-Stichting. Een wetenschappelijk adviseur, eveneens uit het netwerk van de Tiele-Stichting, begeleidt het project.

Kandidaten
Tiele-fellowships staan open voor iedereen met aantoonbare wetenschappelijke capaciteiten. Een voltooide promotie is geen voorwaarde.

Tijdpad
Aanvragen voor een fellowship in 2025 moeten vóór 1 oktober 2024 gemaild worden naar de coördinator van de Tiele-Stichting (info@tiele-stichting.nl). Het onderzoek wordt uitgevoerd gedurende een aaneengesloten periode in het jaar 2025. De fellow rapporteert aan de Tiele-Stichting aan het eind van het fellowship en verzorgt zo mogelijk een lezing op een Tiele-dag.

Aanvraagformulier en meer informatie
Download het aanvraagformulier. Lees de informatie over de aanvraagprocedure.
The application form and information on the application procedure are also available in English.