De Dr. P.A. Tiele-Stichting stelt zich ten doel de wetenschappelijke studie van het boek in heden, verleden en toekomst te bevorderen. Zij doet dat onder meer door het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties en het organiseren van symposia en lezingen. In 2021 is de Tiele-Stichting gestart met een fellowshipprogramma om onderzoek op het terrein van boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen nog meer te bevorderen.

Twee fellowships
Jaarlijks worden twee (ten hoogste drie) Tiele-fellows financieel en wetenschappelijk ondersteund. Eén fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het verleden en één fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het heden en/of de toekomst.

Stipendium en ondersteuning
Het stipendium bedraagt € 1.500,- per maand, gedurende minimaal één en maximaal twee maanden. Het onderzoek dient in het jaar 2025 uitgevoerd te worden. De fellows kunnen, afhankelijk van de aard van het onderzoek en in overleg, een werkplek krijgen bij een van de instellingen die verbonden zijn aan de Tiele-Stichting. Een wetenschappelijk adviseur, eveneens uit het netwerk van de Tiele-Stichting, begeleidt het project.

Aanvraagprocedure
Gebruik voor je aanvraag het formulier op onze website en stuur dit in als PDF-bestand via info@tiele-stichting.nl. Je krijgt een ontvangstbevestiging.
https://tiele-stichting.nl/wp-content/uploads/2024/06/Sjabloon_Aanvraag-Tiele-fellowship-2025.docx

Beeld: Rijksstudio, Interieur van een boek- en kunsthandel, Salomon de Bray (toegeschreven aan), ca. 1620 – ca. 1640

EN

Tiele Fellowships 2025: Call for Applications

Are you a researcher in the field of books and reading and would you like to receive scientific and financial support for one or a maximum of two months in 2025? Then submit your application for a Tiele fellowship before 1 October 2024. Tiele Fellowships are open for anyone with demonstrable scholarly skills. A completed PhD is not required.

Application procedure
Please download the application format on our website and send it in as PDF via e-mail to info@tiele-stichting.nl.
https://tiele-stichting.nl/wp-content/uploads/2024/06/Format_Application-Tiele-fellowship-2025.docx