Het programma van de Tiele-dag is bekend! Op deze Tiele-dag maken we een reis van laatmiddeleeuwse, Middelnederlandse en Latijnse psalters tot negentiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijving voor een Japans publiek. Op deze reis ontmoeten we niet alleen de boeken zelf, maar ook de uitgevers, vertalers, lezers en gebruikers. En zoals het bij reizen gaat, speelt de taal (Nederlands, Latijn, Japans) een cruciale rol. Wie zijn de goede verstaanders? Wie worden uitgesloten? Waar ontstaat er miscommunicatie? Met welk beeld gaan we naar huis? Het antwoord op deze vragen hoor je tijdens de Tiele-dag op vrijdag 19 april, wanneer de Tiele-fellows van 2023 spreken over de resultaten van hun boekhistorisch onderzoek. Tijdens de middag maak je ook kennis met de Tiele-fellows van dit jaar en wordt de winnaar van de Tiele-scriptieprijs 2023 bekend gemaakt. Zeker zijn van een plaats? Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@tiele-stichting.nl.

Thema: Boek, bid en bewonder

Datum: vrijdag 19 april

Locatie: Aula, KB, nationale bibliotheek te Den Haag

Programma

13:00-13:30    Ontvangst met koffie en thee

13:30-13:40    Welkomstwoord door voorzitter

13:40-14:00    Thirza Blekendaal – ‘Uitgeefster Mea Verwey in haar dubbelrol’

14:00-14:20    Renske Hoff – ‘Tussen Latijn en Middelnederlands: een meertalige psalmcultuur’

14:20-14:40    Jeonghun Choi – ‘Dutch learning in Bakumatsu and Meiji Japan’

14:40-15:00    Kasper van Ommen – ‘De BGNB: waar staan we en waar gaan we naartoe?’

15:00-15:20     Pauze

15:20-15:45    Interview fellows 2024

15:45-15:55    Uitreiking scriptieprijs 2023

15:55-16:15    Lezing winnaar scriptieprijs

16:15-16:30    Afronding/uitloop

16:30-17:30    Borrel