De Tiele-Stichting, de redactie van de reeks Nieuwe Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel en Uitgeverij Walburg Pers nodigen u van harte uit om de boekpresentatie van Planten op papier. Het pionierswerk van Carolus Clusius (1526-1609) bij te wonen. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Tuinkamer van Hortus Botanicus, Rapenburg 73 te Leiden op vrijdagmiddag 13 december 2019 om 16.00 uur. U hebt de mogelijkheid om voorafgaand aan de boekpresentatie om 15.00 uur deel te nemen aan een rondleiding door de oorspronkelijke Clusiustuin. Deelname aan zowel de rondleiding als de boekpresentatie is gratis.

Planten op papier, gebaseerd op de bewaard gebleven correspondentie van Carolus Clusius, gaat over een levendige en sprankelende wereld waarin natuuronderzoekers, humanisten, adel en burgers hun kennis en enthousiasme deelden over bijzondere planten en de tuinen waarin ze deze kweekten. Dit alles tegen een achtergrond van een Europa dat verscheurd was door oorlog en godsdiensttwisten. Kennisvergaring, uitwisseling van zeldzame planten en bolgewassen, gedragscodes, briefverkeer en plantenvervoer, maar ook de turbulente uitgeefgeschiedenis van Clusius’ werk en zijn werkbibliotheek komen uitgebreid aan bod.

Over de auteur
Sylvia van Zanen doet onderzoek op het grensvlak van boekgeschiedenis en wetenschapsgeschiedenis. Zij werkte in de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksmuseum Amsterdam en aan de Universiteit Leiden. In 2016 promoveerde zij daar op een proefschrift over het correspondentienetwerk van Carolus Clusius (1526-1609).

In verband met de ruimte en de catering is het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt. Dit kan door voor 6 december 2019 een email te sturen naar de coördinator van de Tiele-Stichting, Eline Gielen: info@tiele-stichting.nl. Als u belangstelling heeft voor de rondleiding, kunt u dit apart in uw mail vermelden (‘tevens rondleiding’).