Marieke van Egeraat won vrijdag 12 april de Tiele-scriptieprijs 2018 met haar thesis Weeklies, writings, and whispers: news in Gelderland (1618-1648). In haar werk schetst ze een beeld van een medialandschap ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.

De zeventiende-eeuwse Gelderlander kwam via gedrukte nieuwsbronnen, geschreven berichtgeving en mondelinge overlevering aan zijn nieuws. Wetenswaardigheden verkregen in besloten gesprekken en briefwisselingen werden ook zeer betrouwbaar gevonden. Juist het gecombineerde mediagebruik is daarom een diepgaande analyse waard, betoogt de schrijfster.

Dit standpunt ondersteunt ze met drie case-studies: de gepubliceerde Arnhemsche courante (de ‘weeklies’ uit de titel); brieven van en naar Arent de Bye, regent in Zaltbommel (de ‘writings’); en het dagboek (‘whispers’) waarin de Arnhemse schoolmeester David Beck allerhande geruchten over de oorlog documenteert. Deze  benadering van een bonte waaier gedrukte, geschreven en mondelinge bronnen als één levendig medialandschap sluit aan bij de nieuwste theorievorming in ons vakgebied.

De jury, bestaande uit drs. Fleur Praal (promovenda Book & Digital Media Studies, Universiteit Leiden), dr. Suzan Folkerts (conservator van de Athenaeumbibliotheek Deventer) en drs. Daphne Wouts (medewerker en promovenda aan de Universiteit Leiden), sprak dan ook lovend over haar afstudeerwerk: “Wij waren zeer onder de indruk van deze scriptie, die zowel een kwaliteitsbijdrage aan een actueel thema in het boekhistorisch onderzoek biedt als stof tot nadenken over mediagebruik in bredere zin.”

Naast de winnende scriptie, trokken ook de scripties Onafhankelijke oorlogsuitgeverij of overheidsorgaan?   van Liesbeth van Norden en Op weg naar succes. Het ontbreken van isomorfisme bij de fysieke boekhandel in Nederland verklaard aan de hand van institutional logics  van Anne-Loes Boon de aandacht. De schrijfsters van deze scripties kregen een eervolle vermelding en werden aangemoedigd om vooral door te gaan met hun onderzoek.

De Tiele-scriptieprijs wordt gesponsord door de Nederlandse Taalunie. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro en subsidie van 1.000 euro voor een boekpublicatie vanuit de Stichting Frederik Mullerfonds.