Dat boeken waarde hebben als kennisdragers staat buiten kijf. Maar hoe claim je als auteur die kennis in een tijd zonder wettelijk auteursrecht? Waarom is juist een schaapherder gekozen om zowel geleerde als praktische kennis te verspreiden? En hoe verwerk je kennis effectief tot een bruikbaar handboek voor studenten? Het antwoord op deze vragen hoor je tijdens de Tiele-dag op vrijdag 21 april, wanneer Nina Geerdink (Tiele-fellow 2022), Andrea van Leerdam (Tiele-fellow 2022) en Dieter Cammaerts (Tiele-scriptieprijswinnaar 2020) spreken over de resultaten van hun boekhistorisch onderzoek.

Tijdens de middag maak je ook kennis met de Tiele-fellows van dit jaar en wordt de winnaar van de Tiele-scriptieprijs 2022 bekendgemaakt. Toegang is gratis, maar meld je wel even aan via info@tiele-stichting.nl. De Tiele-dag vindt plaats in de Aula van de KB (Den Haag, Prins Willem-Alexanderhof 5).

Programma

13:15-13:30    Ontvangst met koffie en thee

13:30-13:40    Welkomstwoord door Wouter van Gils

13:40-14:05    Nina Geerdink, ‘Eigendomsclaims of investeringen? Waarom Nederlandse auteurs boekverkopersprivileges aanvroegen in de lange zeventiende eeuw

14:05-14:30    Andrea van Leerdam, ‘Een herder als influencer: innovatieve overdracht van traditionele kennis in vroege gedrukte schaapherderskalenders

14:30-14:55    Dieter Cammaerts, ‘Om de vervelende taak van het schrijven te verlichten: Augustinus Hunnaeus’ handboeken als kennisoverdragers in de 16de en 17de eeuw

14:55-15:10    Pauze

15:10-15:35    Interview fellows 2023

15:35-15:45    Uitreiking scriptieprijs 2022

15:45-16:00    Lezing winnaar scriptieprijs

16:00-16:30    Afronding

16:30-17:30    Borrel