Thirza Blekendaal kreeg op donderdag 21 april de Tiele-scriptieprijs 2021 uitgereikt voor haar masterscriptie Mea Libertas. Over de vrijheid van een vrouwelijke uitgever. Hierin beschrijft ze op knappe en onderhoudende wijze het leven en werk van uitgeefster Mea Verwey (1892-1978).

De jury bestond dit jaar uit dr. Paul Dijstelberge (voorzitter, Universiteit van Amsterdam), dr. Anna Dlabačová (Universiteit Leiden), dr. Maartje de Wilde (Universiteit Antwerpen), Steven van Impe PhD (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) en dr. Trude Dijkstra (Tiele-fellow 2021). Blekendaals werk is volgens de jury zowel wetenschappelijk sterk als vermakelijk opgeschreven: ‘Het knappe van de scriptie schuilt er in dat niet alleen Mea Verwey als driedimensionaal karakter getoond wordt, maar dat we ook een goed beeld krijgen van de wereld waarin zij leefde en van de personen die zij kende.’

De Tiele-scriptieprijs wordt gesponsord door de Nederlandse Taalunie. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro en een subsidie tot 1.000 euro voor een boekpublicatie vanuit de Stichting Frederik Mullerfonds.

Over Mea Libertas. Over de vrijheid van een vrouwelijke uitgever

‘Mea Verwey (1892-1978), bij leven schrijfster en uitgeefster, had grote ambities en een bewogen leven. Zij groeide op als dochter van de vooraanstaand letterkundige en schrijver Albert Verwey in een artistiek en literair rijk milieu. Haar ouderlijk huis, Villa Nova, in de duinen van Noordwijk aan zee, werd druk bezocht door architecten, kunstschilders, dichters en schrijvers van over de wereld, onder wie Henriëtte Roland Holst, Stefan George en Jan Toorop. Zij kwamen met regelmaat eten en natafelen.

Verwey trouwde met Conno Alting Mees, telg uit de voorname bankiersfamilie Mees. Samen met haar echtgenoot richtte zij een uitgeverij op voor literair verantwoorde, mooi vormgegeven boeken: Uitgeverij C.A. Mees. Getrouwd zijn gaf haar de kans onderneemster en schrijfster te zijn, maar het belemmerde haar ook hevig. Het moederschap bracht eveneens deze dualiteit: het bracht geluk, maar beperkte haar ook in haar vrijheid en drang naar werelds ondernemen. Haar progressieve instelling en ambities botsten stevig met de risicomijdende en conservatieve ideeën van haar echtgenoot, een scheiding was uiteindelijk onvermijdelijk. In een tijd waarin het voor vrouwen haast onmogelijk was een carrière op te bouwen, ging ze de strijd aan met de maatschappelijke grenzen van het vrouw-zijn. Zo zette ze de uitgeverij voort en koos ze een andere koers. Compromisloos stond Mea Verwey voor wie ze was en wilde zijn: Mea Libertas.

Bij haar overlijden liet zij een rijk archief na met een schat aan informatie over haar tijd en haar leven. Een eindeloze stroom aan brieven, ansichtkaarten en krantenartikelen is de bron geweest van dit biografisch onderzoek.’

Thirza Blekendaal (1979) is neerlandica en sinds 2021 tevens boekwetenschapper met een grote fascinatie voor de 19e en 20e eeuw; een tijd waarin uitvindingen, vernieuwingen, sociale veranderingen en oorlogen weerspiegeld worden in een schat aan literatuur. Thirza doet momenteel verder onderzoek naar het leven en netwerk van uitgeefster Mea Verwey. Een bewerkte versie van haar scriptie zal aankomende zomer gepubliceerd worden bij uitgeverij Armorica, onder de titel Mea Libertas. Over de vrijheid van een vrouwelijke uitgever.