Al jaren organiseert de Tiele-Stichting in de herfst een lezingenmiddag. Vorig jaar nog presenteerden we Planten op papier. Het pionierswerk van Carolus Clusius 1526–1609 door Sylvia van Zanen, het nieuwste deel in de reeks BGNB, in de Hortus botanicus in Leiden. Helaas laat de opleving van het coronavirus dit najaar geen fysieke bijeenkomst toe. Omdat wij u graag een alternatief willen bieden, organiseren wij op woensdag 18 november om 15:00u een Webinar waar u digitaal bij aanwezig kunt zijn.

Dit Webinar gaat over auteurschap. Ook de literaire wereld heeft volop te maken met de gevolgen van de Coronacrisis: schrijvers leven zelden alleen van de boeken die ze publiceren, maar moeten het juist ook hebben van voordrachten, optredens op scholen en workshops. Wie onderzoek doet naar inkomens van schrijvers door de eeuwen heen, kan vaststellen dat ze altijd zoveel verschillende klussen met elkaar hebben moeten combineren, en begrijpt des te beter waarom ook schrijvers in deze crisis al snel in moeilijkheden kunnen raken. In deze Webinar bespreken vijf onderzoekers van verschillende Nederlandse en Vlaamse universiteiten de relatie tussen geld en auteurschap vanaf de middeleeuwen tot nu. Wat was de rol van het mecenaat, wat voor soort nevenverdiensten hadden auteurs, wat is er bijzonder aan Nederlandse toneeldichters, wat levert het stadsdichterschap op en hoe zit het met de beeldvorming rond verdienen?

Programma & Aanmelden

Het Webinar start om 15:00u en eindigt naar verwachting rond 17:00u. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar coördinator Eline Gielen via info@tiele-stichting.nl.