Er is de afgelopen decennia veel onderzoek verricht naar en gepubliceerd over de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, waarbij de nadruk voornamelijk lag op de periode tot 1880. Op 17 november a.s. belicht de Tiele-Stichting nu juist de evolutie van het boek in Nederland in de anderhalve eeuw die daarop volgde.

Een factor van belang daarin vormde de oprichting in 1871 van het ‘Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel’, voorloper van het huidige Centraal Boekhuis. Hiermee ontstond een proces van distributie dat van wezenlijk belang is gebleken als schakel tussen de uitgevers van boeken en de lezers. Het adagium ‘zonder logistiek, geen cultuur’ vormt dan ook een van de thema’s van het symposium.

Aandacht wordt besteed aan de collectieve organisatiestructuur die het Nederlandse boekenvak tot op vandaag gekenmerkt heeft. Dat geldt ook voor de coöperatie als bestuursvorm en de vraagstukken die daarmee samenhangen. De recente ontwikkelingen in de nieuwe, digitale vormen van het uitgeven, verspreiden, verkopen en bewaren van boeken zullen op dit symposium eveneens worden belicht.

Tijdens het symposium spreken Mathijs Suidman (CCO van het CB), Marijke Huisman (universitair docent en auteur van Collectief in boeken. 150 jaar CB en het Nederlandse boekenvak) en Steven Claeyssens (conservator digitale collecties bij de KB, nationale bibliotheek).

Het symposium vindt plaats in de Aula van de KB, nationale bibliotheek in Den Haag. De toegang is gratis, maar aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan via info@tiele-stichting.nl.

Dit symposium komt tot stand met steun van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Programma

13:00-13:15    Ontvangst met koffie en thee

13:15-13:30    Welkomstwoord door voorzitter Wouter van Gils

13:30-14:20    Marijke Huisman, ‘CB en de prijs van collectiviteit in het boekenvak

14:20-14:30    Pauze

14:30-15:25    Mathijs Suidman, ‘Een onzijdig middelpunt met gelijk recht voor allen

15:25-15:50    Pauze met boekverkoop door AUP en Boom

15:50-16:30    Steven Claeyssens, ‘Nieuwe lezers voor het oude boek. De digitale transformatie van de historische boekproductie

16:30-16:40    Afronding

16:40-17:30    Borrel

Beeld: Gevel van het Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel te Amsterdam (1891), Rijksmuseum, via Wikimedia Commons.