Er is de afgelopen decennia veel onderzoek verricht naar en gepubliceerd over de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, waarbij de nadruk voornamelijk lag op de periode tot 1880. Op 17 november a.s. belicht de Tiele-Stichting nu juist de evolutie van het boek in Nederland in de anderhalve eeuw die daarop volgde.

Een factor van belang daarin vormde de oprichting in 1871 van het ‘Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel’, voorloper van het huidige Centraal Boekhuis. Hiermee ontstond een proces van distributie dat van wezenlijk belang is gebleken als schakel tussen de uitgevers van boeken en de lezers. Het adagium ‘zonder logistiek, geen cultuur’ vormt dan ook een van de thema’s van het symposium.

Aandacht wordt besteed aan de collectieve organisatiestructuur die het Nederlandse boekenvak tot op vandaag gekenmerkt heeft. Dat geldt ook voor de coöperatie als bestuursvorm en de vraagstukken die daarmee samenhangen. De recente ontwikkelingen in de nieuwe, digitale vormen van het uitgeven, verspreiden, verkopen en bewaren van boeken zullen op dit symposium eveneens worden belicht.

Tijdens het symposium spreken onder anderen Mathijs Suidman, CCO van het CB, en Marijke Huisman, universitair docent en auteur van Collectief in boeken. 150 jaar CB en het Nederlandse boekenvak.

Het symposium vindt plaats in de Aula van de KB, nationale bibliotheek in Den Haag. Het programma vangt aan om 13:00 en rond 16:30 sluiten we af met een borrel voor alle aanwezigen. Het volledige programma wordt binnenkort op deze pagina gepubliceerd.

Dit symposium komt tot stand met steun van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Beeld: Gevel van het Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel te Amsterdam (1891), Rijksmuseum, via Wikimedia Commons.