foto Dieter Cammaerts

De scriptiejury mocht in 2020 tien scripties beoordelen over zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals: Censuur in Brussel, Mechelen en Leuven rond het jaar 1700, de wijze waarop studenten in New England notities maakten, het gebruik van data in boekgeschiedenis, de geschiedenis van de KB in de tweede wereldoorlog, nieuwskaarten, de Delftse drukker Waelpot, populaire medische werken, de Feniks als symbool, de sociale rol van de boekwinkel en de getijdenboeken van Joost Ritman. Het blijkt maar weer hoe wijds het onderzoeksveld van boekhistorici is, zeker voor een vak dat ooit begon als hulpwetenschap van de filologie. De jury was enthousiast over de hoge kwaliteit van de scripties maar tijdens het overleg bleek toch dat zij unaniem één winnaar in gedachten hadden. Dit was de scriptie van Dieter Cammaerts met de titel: Censuur en Drukkers in Brussel, Leuven en Mechelen onder Mechels aartsbisschop Humbertus de Precipiano (1690-1711).

De jury was lovend. Op het eerste oog leek het hen een scriptie over het minst sexy onderwerp aller tijden: de, vanzelfsprekende, katholieke censuur in een gebied dat niet bekend staat als hèt culturele brandpunt van het jaar 1700. Maar hier deed zich het fenomeen voor dat het onderwerp secundair kan zijn, als de auteur de materie volledig beheerst én schrijven kan! De winnaar schreef glashelder over de strijd tussen de jansenisten en hun tegenstanders en hoe die terug wordt gevonden in het drukwerk. De jury was onder de indruk van het aantal noten dat niet zou misstaan in een proefschrift, het brede scala aan secundaire literatuur en de indrukwekkende hoeveelheid gebruikte archivalia, een prachtig onderzoek!

Dieter schreef zijn Masterscriptie voor de opleiding Geschiedenis aan de KU Leuven onder begeleiding van prof. dr. Violet Soen en dr. Lydia Janssen.